KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Baza wiedzy

Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.
Kliknij na pytanie aby zobaczyć odpowiedź.


rozwiń
KIG
Kto może należeć do KIG ?
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą.
 
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Izby.
 
Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby. 
Czy przynależność do KIG jest płatna ?
Tak, wysokość składki naliczana jest w oparciu o wielkość zatrudnienia w firmie, natomiast wpisowe ustalono na poziomie dwukrotności miesięcznej składki opłacanej przez dane przedsiębiorstwo.