KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
W dniu 25 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków KIG. Zgodnie z wynikiem tajnego głosowania cała Rada KIG otrzymała absolutorium za 2019 r. Spotkanie Członków KIG było także okazją do skromnego uczczenia 30-lecia Konińskiej Izby Gospodarczej, która dokładnie 28 czerwca 1990 r. została powołana z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców na zebraniu założycielskim. Prezes KIG Pan Roman Byczyk pogratulował także dr hab. Arturowi Zimnemu, prof. PWSZ w Koninie, obecnemu prorektorowi ds. kształcenia oraz jednocześnie Członkowi Rady KIG, który od września br.obejmie funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.