KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Rada Konińskiej Izby Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Członków Konińskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 25.06.2020 r.     o godzinie 13:00  w Sali Bankietowej FACTORIA, przy ulicy Zakładowej 14, 62-510 Konin.
W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie ze statutem KIG § 14 pkt 4 ustala się drugi termin na  godzinę 13:15.


Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wytyczne krajowe związane z organizacją zebrań w okresie pandemii COVID-19,spotkanie zostanie zorganizowane    z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W załączeniu:
- regulamin Walnego Zgromadzenia Członków KIG
- porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIG
- pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków KIG