KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Rada Konińskiej Izby Gospodarczej ma zaszczyt zaprosić na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Członków Konińskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 18.06.2019 r. o godzinie 13:00  w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Koninie, przy ulicy Wiosny Ludów 6 .

W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie ze statutem KIG § 14 pkt 4 ustala   się drugi termin na  godzinę 13:15.

Z wyrazami szacunku
Rada KIG