KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Zapraszamy Państwa na szkolenie "TWOJA FIRMA  w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

W programie:

część 1 - INWESTYCJE w MAJĄTEK FIRMY: pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w postaci mikropożyczki oraz pożyczki Jeremie z przeznaczeniem np. na:
- budowę , rozbudowę, modernizację lub adaptację zaplecza, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
- zakup sprzętu, wyposażenia, maszyn i urządzeń (używane lub nowe),
- zakup środków transportu z wyjątkiem dla celów przewozu transportu drogowego towarów,
- zakup środków obrotowych związanych z realizowanym przedsięwzięciem,
- inne cele przyczyniające się do rozwoju firmy, nie wykluczone z ubiegania się (Lista Wykluczeń),
- przedstawienie ogólnych założeń dla mikropożyczki i pożyczki Jeremie 

 część 2 - INWESTYCJA w KAPITAŁ LUDZKI: pozyskiwanie dofinansowań na kursy, szkolenia, studia podyplomowe itp. w celu podniesienia własnych kompetencji i rozszerzenia rozwoju firmy. Źródłem finansowania: Baza Usług Rozwojowych:
- dostęp do strony,
- wybór kryteriów wyszukiwania,
- wybór właściwej formy kształcenia i/lub doskonalenia zawodowego,
- wybór instytucji udzielającej dofinansowania (tzw. Operator) i zapoznanie się z dokumentacją o dofinansowanie,
- przygotowanie dokumentacji o dofinansowanie,
- podpisanie umowy na dofinansowanie,
- uczestniczenie w wybranej formie kształcenia i/lub doskonalenia zawodowego,
- przedstawienie "dowodów", potwierdzających udziału w wybranej formie kształcenia i/lub doskonalenia zawodowego,
- otrzymanie dofinansowania.
- przedstawienie Instytucji udzielających ww środków finansowych,
- omówienie przykładowej oferty dla mikropożyczki,
- omówienie przykładowej oferty dla pożyczki Jeremie, przewidziana 1 godzina zegarowa

TERMIN: 29.04.2019 r. godz. 09.00 - 14.00

GDZIE: sala szkoleniowa KIG, ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin

CENA: 120 zł brutto / osoba - członkowie KIG, 150 zł brutto / osoba - pozostałe firmy

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!