KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej 
rodzinnej atmosferze. 
Kolejny za
ś rok niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierze
ń.
                                   
                                    Rada i Pracownicy Biura
                                    Konińskiej  Izby Gospodarczej