KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Na prośbę Przedsiębiorców KIG organizuje "KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY - kurs dla pracowników firm i instytucji."

Program kursu: 

1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
2. Kontrola czynności życiowych.
3. Wezwanie pomocy.
4. Postępowanie z osobą nieprzytomną.
5. Resuscytacja.
6. Opatrywania urazów.
7. Nagłe zachorowania.

Kurs kończy się wydaniem stosownych zaświadczeń.

Termin: 20.03.2018 r.
Godzina: 13.00 - 17.00
Miejsce: OSP Chorzeń Konin, ul. Poznańska 69, Konin

Cena:
170,00 PLN brutto – podmioty zrzeszone w KIG, w tym gminy będące członkiem wspierającym,
190,00 PLN brutto – pozostałe firmy i instytucje,

Serdecznie zapraszamy.