KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
Konińska Izba Gospodarcza wraz z Europejską Grupą Doradczą mają przyjemność zaprosić na:
 
"KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH",
 
który organizowany będzie w Mikorzynie koło Konina.
 
Rozpoczęcie zajęć już 30 listopada br. Kurs składa się z 4 weekendowych spotkań, łącznie 107 godzin zajęć i jego głównym celem jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 
- Po zdanym egzaminie mają Państwo prawo zasiadać  w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
- Koszt kursu to 3.290,00 PLN netto/brutto (zwolnione z VAT).
- Istniej możliwość uzyskania dofinansowania na kurs – zapisując się poprzez Bazę Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl przedsiębiorcy, którzy ukończyli 50 lat mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 % do 80 % wartości usługi.
 
Wszystkich informacji udziela
▫Konińska Izba Gospodarcza tel.063 245 88 00 e-mail: