KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

UWAGA PRZEDSZKOLA PUBLICZNE I PRYWATNE !!!

W dniach 29-30.10.2018 r. zapraszamy do KIG na dwudniowy warsztat z przygotowania wniosku na konkurs WRPO 8.1.1 skierowany do placówek przedszkolnych publicznych lub prywatnych.

Przypominamy, iż składanie wniosków trwa do 21 listopada br. 
a wszelkie informacje dot. konkursu znajdziecie Państwo na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/290
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

- tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
- rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą, a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, 
- szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci 
- wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy
 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W KIG !!!