KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Bezpłatne szkolenia dla firm

Autoprezentacja, budowanie autorytetu i wywieranie wpływu - termin szkolenia 29-30 stycznia 2013 r.

Tematyka:
 1. Ogólne zasady budowania profesjonalnego wizerunku, autorytetu oraz wiarygodności. Zastosowanie tych zasad w pracy menadżera.

 2. Wywieranie wpływu bez manipulacji.

 3. Profesjonalna prezentacja:

  1. planowanie,

  2. przygotowanie,

  3. metody wzbudzania zainteresowania i angażowania słuchaczy.

 4. Rola komunikacji niewerbalnej podczas prezentacji – rola postawy, gestów, mimiki oraz głosu w budowaniu kontaktu ze słuchaczami.

 5. Trudne sytuacje podczas prezentacji – radzenie sobie ze stresem i własnymi emocjami oraz wydarzeniami m.in. trudne pytania, zachowania destrukcyjne

 6. Metody kontrolowania własnych emocji, radzenia sobie z tremą i stresem podczas spotkań.


Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie - termin szkolenia 29-30 stycznia 2013 r.

Tematyka:
 1. Zarządzanie sobą w czasie – zmiana nawyków oraz starych sposobów myślenia.

 2. Określanie zadań, listy czynności – ustalanie rangi ważności, umiejętność eliminacji.

 3. Ustalanie priorytetów – kluczowa umiejętność w zakresie poprawy efektywności wykonywanych zadań.

 4. Planowanie oraz kontrolowanie czasu poświęconego na określone czynności w miejscu pracy.

 5. Metody organizowania własnej pracy, identyfikowania oraz eliminowania zakłóceń oraz motywowania siebie do rozwoju w tym zakresie.

 6. Monitorowanie postępów w zaplanowanych działaniach.

 7. Metody zarządzania stresem związanym z nawałem pracy – techniki organizacji, zwiększanie poziomu świadomości występowania tego zjawiska.

 8. Narzędzia pomocne w organizacji i zarządzania zadaniami - tzw. organizery, plenery.

 9. Zarządzanie skrzynką mailową, wiadomościami oraz organizacja dokumentów.

 10. Znaczenie asertywności w procesie poprawy efektywności własnej oraz zarządzania stresem.


  WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU I SZKOLEŃ TUTAJ