KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

Walne Zgromadzenie KIG wybrało władze izby na kolejną kadencję 2018 -2021.

Podczas wczorajszego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków KIG na Prezesa KIG na kolejną kadencję wybrano Pana Romana Byczyka. Radę KIG zasilili także nowi członkowie: Beata Frontczak oraz Mateusz Kowalewski.

Obecny skład Rady KIG:

1. Roman Byczyk - Prezes KIG
2. Piotr Tomaszewski - Wiceprezes KIG
3. Dariusz Gawron - Wiceprezes KIG
4. Jan Kościelski - Członek Prezydium KIG
5. Jacek Kuszyński - Członek Prezydium KIG
6. Piotr Adamczak - Sekretarz
7.Jan Olejnik - Członek Rady
8. Artur Zimny - Członek Rady
9. Beata Frontczak - Członek Rady
10.Jan Łuczak - Członek Rady
11. Andrzej Wysocki - Członek Rady
12. Mateusz Kowalewski - Członek Rady

Komisja Rewizyjna:

1. Wojciech Ćwikliński - Przewodniczący
2. Marek Łuczyński - Członek Komisji
3. Tadeusz Wojdyński - Członek Komisji

Sąd Koleżeński:

1. Eugeniusz Wodzyński - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
2. Grzegorz Gałązka - Członek Sądu Koleżeńskiego
3. Krzysztof Drelak - Członek Sądu Koleżeńskiego
 

Walne Zgromadzenie było także okazją do wręczenia Pucharu Prezesa KIG dla firmy roku, który otrzymał Pan Eugeniusz Wodzyński z firmy P.W. VeVeX.