KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd
W dniu 01 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Konińskiej Izby Gospodarczej. Po prezentacji sprawozdań za rok 2016 odbyło się głosowanie, w wyniku którego, wszyscy członkowie Rady KIG otrzymali absolutorium.