KIG - Konińska Izba Gospodarcza KIG - Konińska Izba Gospodarcza
Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku
tel: +48 63 245 88 00
E-mail: kig@kig.konin.pl
slajd

AKTUALNOŚCI

15.12.2016Uwaga na wyłudzenia

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.
news foto

13.12.2016Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Koninie - propozycja tematyki szkoleń

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział w Koninie przygotowuje plan szkoleń księgowo - kadrowych dla przedsiębiorstw na rok 2017 w związku z powyższym zwraca się do przedsiębiorców z prośbą o wskazanie tematyki interesujących ich szkoleń z...
news foto

13.12.2016Ministerstwo Rozwoju przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)są wolne od opłat !!!!
news foto

25.11.2016Magazyn ZUS DLA BIZNESU

Magazyn ZUS DLA BIZNESU - wydanie specjalne IV kwartał 2016
news foto

24.11.2016Możliwości rozwoju biznesu w oparciu o fundusze unijne i nowoczesne technologie - relacja ze szkolenia

W dniu 21 listopada odbyło się szkolenie: Możliwości rozwoju biznesu w oparciu o fundusze unijne i nowoczesne technologie. W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.
news foto

17.11.2016Spotkanie przedsiębiorców z dyrekcją i uczniami Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

W dniu 16 listopada odbyło się spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w KIG z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Spotkanie poświęcone było prezentacji oferty edukacyjnej szkoły oraz...
news foto

10.11.2016Zaproszenie na spotkanie informacyjne w zakresie oferty edukacyjnej konińskich placówek kształcenia ustawicznego

Konińska Izba Gospodarcza we współpracy z Miastem Konin organizuje spotkania informacyjne dotyczące przedstawienia oferty edukacyjnej konińskich placówek kształcenia ustawicznego połączone z dyskusją na temat perspektywicznych kierunków...